Opakowania do celów medycznych


Lepiej zapobiegać niż leczyć. Niniejsza reguła jest od dawna używana w sektorze medycznym przy zastosowaniu badań prewencyjnych. Badanie (właściwości) krwi jest kluczowe dla ogólnego i/lub specjalistycznego wywiadu chorobowego. Ambulatoryjne pobieranie krwi, takie jak pobór w miejscu zamieszkania lub w stacji krwiodawstwa wymaga odpowiednich środków transportu, które musza spełniać dokładnie wytyczne przepisów i jakości.

Na podstawie powyższych potrzeb i we współpracy z użytkownikami Transposafe wprowadziło idealne rozwiązanie w dziedzinie transportu materiału biologicznego. Naszą aspiracją przy tym było zawsze:

„wprowadzenie efektywnych rozwiązań, które są innowacyjne i które spełniają najsurowsze normy i przepisy“.

Nasze rozwiązania dla transportu medycznego i bezpieczeństwa przesyłek to

Transposafe Systems Holland BV| Wattstraat 7 | 2171 TP Sassenheim | Tel. +31 (0)252 24 12 31 | www.transposafe.com | info@transposafe.nl