Nieuwe richtlijnen on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use

De richtlijnen met betrekking tot Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (GDP) zijn aangepast en worden per 1 september 2013 bindend. Met betrekking tot transport (hoofdstuk 9.3) dient er rekening gehouden te worden met het volgende: 

Geneesmiddelen moeten worden vervoerd in verpakkingen die geen enkel nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de inhoud. Daarnaast dienen deze adequate bescherming tegen invloeden van buitenaf te bieden, om vooral de kans op contaminatie uit te sluiten.


Eveneens moet de verpakking en het transport in lijn zijn met de verpakkings- en bewaarcondities welke door producenten op voorhand worden geadviseerd om zodoende de houdbaarheid en kwaliteit veilig te stellen.

Dit impliceert o.a. dat de verpakkingen gemonitord moeten worden qua temperatuur in correlatie met:

- de omgevings temperatuur
- de geschatte maximale tijd voor het vervoer met inbegrip van opslag en doorvoer bij de douane
- de kwaliteit en de geborgde validatie van de verpakking zelf

Verpakkingen moeten worden voorzien van etiketten/labels, die voldoende informatie over de hantering en opslag bevatten. Tevens welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om de producten goed te behandelen en te borgen. De inhoud en de vereiste condities moeten in combinatie met de gegevens van de afzender duidelijk zichtbaar zijn op de verpakking.

Transposafe is de specialist op het gebied van beveiligen van transport en verpakkingen (We secure your supply chain).  Laat u nu door ons informeren hoe onze oplossingen u kunnen helpen om volledig op één lijn te komen met deze nieuwe richtlijnen.

 

Transposafe Systems Holland BV| Wattstraat 7 | 2171 TP Sassenheim | Tel. +31 (0)252 24 12 31 | www.transposafe.com | info@transposafe.nl